افزونه فرم ساز حرفه ای ARForms

با استفاده از این افزونه فرم ساز وردپرس فارسی امکان ساخت فرم های چند مرحله ای و فرم های نظرسنجی نیز وجود دارد. در فرم های چند مرحله ای یک نوار پیشرفت در بالای فرم برای کاربر نمایش داده می شود که معین می کند چه مقدار از فرم تکمیل شده و چه مقدار از مراحل آن هنوز باقی مانده است.